Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 231
(336 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 371
Novela z. o rozhodčím řízení

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 371/0 dne 26. 5. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 5. 2011 (usnesení č. 136). Určil zpravodaje: Mgr. Karolína Peake a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 574).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 371/3, který byl rozeslán 26. 10. 2011 v 18:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2011 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 94, usnesení č. 841).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.12.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.11.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miloš Malý, který přijal k tomuto tisku dne 30.11.2011 usnesení č. 143, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 231/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 7.12.2011.

Svým usnesením č. 426, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 9.12.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 19/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 12. 2011 poslancům jako tisk 371/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 12. 2011 poslancům jako tisk 371/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 286, usnesení č. 969).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 1. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 1. 2012.

Témata EUROVOC: mezinárodní arbitrážobchodní arbitrážrozhodčí řízení