Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 235
(487 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 441
Novela z. o nemocenském pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 441/0 dne 16. 8. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 8. 2011 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Jeník a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 9. 2011 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 655).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 441/2, který byl rozeslán 27. 10. 2011 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2011 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 153, usnesení č. 846).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.12.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.11.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Petr Guziana, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2011 usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 235/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 9.12.2011.

Svým usnesením č. 453, v hlasování č. 62 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 470/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2011.

Témata EUROVOC: důchodový plánosoba samostatně výdělečně činnápojistnépovinné pojištěnísociální dávkyvšeobecné zdravotní pojištěnízaměstnaneczdravotní pojištění