Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 237
(334 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 451
Vl.n.z. v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 451/0 dne 18. 8. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 8. 2011 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: Pavel Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 9. 2011 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 658).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 451/1 (pozměňovací návrhy).
 • L

  Projednávání proběhlo 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 783).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 451/2, který byl rozeslán 26. 10. 2011 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2011 na 31. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 12, usnesení č. 850).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.11.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.12.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.11.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 6.12.2011 usnesení č. 185, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 237/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 8.12.2011.

Svým usnesením č. 445, v hlasování č. 49 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 457/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 12. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2011.

Témata EUROVOC: daňová kontroladaňové orgányfinanční institucefinanční kontrola