Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 244
(2137 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách

Navrhovatelem je ministr dopravy Pavel Dobeš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 2.12.2011.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 6.2.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.12.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 24.1.2012 usnesení č. 203, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 244/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 14.3.2012.

Svým usnesením č. 546, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.