Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 250
(1801 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, podepsaná v Bruselu dne 12. října 2011

Navrhovatelem je předseda vlády Petr Nečas.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.12.2011.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 13.2.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.12.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Kladívko, který přijal k tomuto tisku dne 11.1.2012 usnesení č. 170, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 250/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 29.2.2012.

Svým usnesením č. 531, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.