Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 252
(525 kB)
Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 369
Vl.n.z. o podporovaných zdrojích energie - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 369/0 dne 24. 5. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 5. 2011 (usnesení č. 136). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 571).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 9. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 369/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 13. 9. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 369/2 (návrh procedurálního usnesení).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 369/3 (komplexní pozměňující návrh).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 9. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 369/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 22. 9. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 369/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 369/6, který byl rozeslán 6. 10. 2011.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2011 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 47, usnesení č. 837).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.12.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 12.1.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.12.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který přijal k tomuto tisku dne 11.1.2012 usnesení č. 195, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 252/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 11.1.2012.

Svým usnesením č. 471, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 16.1.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 165/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 1. 2012 poslancům jako tisk 369/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 1. 2012 poslancům jako tisk 369/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 27, usnesení č. 976).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 2. 2012.
  Prezident zákon nepodepsal a 14. 3. 2012 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 369/9.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 369/10.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 84, usnesení č. 1146).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 5. 2012.

Témata EUROVOC: alternativní energieobnovitelná energieobnovitelné zdrojepodpůrná cenastátní podporavyužití solární energiezdroje energie