Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 254
(289 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 538
Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 538/0 dne 24. 11. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 11. 2011 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 14. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 923).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 14. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 195, usnesení č. 923).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.12.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.1.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.12.2011.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Pavel Eybert, který přijal k tomuto tisku dne 11.1.2011 usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 254/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 11.1.2012.

Svým usnesením č. 472, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 38/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 1. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 1. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 1. 2012.

Témata EUROVOC: environmentální politikaprevence environmentálních rizikpřibližování legislativyvliv na životní prostředí