Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 258
(13245 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973, ve znění Smlouvy ze dne 26. října 2001, podepsaná dne 3. listopadu 2011 v Praze
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Kubice.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 30.12.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 561.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 6.3.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.1.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miloš Malý, který přijal k tomuto tisku dne 5.6.2012 usnesení č. 206, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 258/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 14.6.2012.

Svým usnesením č. 647, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: RakouskohraniceČeská republikaúzemní suverenita