Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 260
(517 kB)
Návrh zákona o mezinárodním právu soukromém
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 364
Vl.n.z. o mezinárodním právu soukromém - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 364/0 dne 26. 5. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 5. 2011 (usnesení č. 136). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 531).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 364/2, který byl rozeslán 26. 10. 2011 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2011 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 89, usnesení č. 840).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.1.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.2.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.1.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jiří Dienstbier, který přijal k tomuto tisku dne 10.1.2012 usnesení č. 153, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 260/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 25.1.2012.

Svým usnesením č. 491, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 91/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 2. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 2. 2012.

Témata EUROVOC: cizí státní občanmezinárodní dohodamezinárodní právo soukroméstátní občanství