Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 263
(265 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 403
Novela z. o uznávání odborné kvalifikace - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.1.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.2.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.1.2012.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. prof. MUDr Miloš Janeček, který přijal k tomuto tisku dne 24.1.2012 usnesení č. 153, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 263/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 25.1.2012.

Svým usnesením č. 485, v hlasování č. 3 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 52/2012.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 2. 2012.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 2. 2012.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2012.

Témata EUROVOC: evidence obyvatelstvaodborná kvalifikacepolitika zaměstnanosti EUsvoboda poskytovat službyuznání diplomuuznání studiavolný pohyb pracovníků