Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 265
(293 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Petr Bendl.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 404
Novela z. o oběhu osiva a sadby - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 404/0 dne 11. 7. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 7. 2011 (usnesení č. 150). Určil zpravodaje: Ing. František Dědič a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 720).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 404/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2011 na 32. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 254, usnesení č. 956).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.1.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.2.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.1.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 24.1.2012 usnesení č. 198, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 265/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 26.1.2012.

Svým usnesením č. 503, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 54/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 2. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 2. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2012.

Témata EUROVOC: ochrana rostlinosivorozmnožování rostlinsadbazemědělská politikašlechtění rostlin