Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 268
(313 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 509
Vl.n.z. v souvislosti s reformou dohledu nad fin. trhem v EU - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 509/0 dne 13. 10. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 10. 2011 (usnesení č. 176). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 785).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 11. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 509/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 509/2, který byl rozeslán 8. 12. 2011 v 12:31.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 260, usnesení č. 959).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.1.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.2.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.1.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 11.1.2012 usnesení č. 196, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 268/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 11.1.2012.

Svým usnesením č. 473, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 37/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 1. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 1. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 1. 2012.

Témata EUROVOC: bankabankovní dohleddohled nad trhemkapitálový trhspořitelnaúvěrová instituce