Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 270
(255 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Leoš Heger.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 425
Novela z. o lidských tkáních a buňkách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 425/0 dne 1. 8. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 8. 2011 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Antonín a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 699).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 425/2, který byl rozeslán 9. 12. 2011 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 238, usnesení č. 949).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.1.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.2.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.1.2012.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Radek Sušil, který nepřijal k tomuto tisku dne 18.1.2012 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 10, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 270/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 26.1.2012.

Svým usnesením č. 497, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 27.1.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 77/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 1. 2012 poslancům jako tisk 425/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 1. 2012 poslancům jako tisk 425/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 7. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 113, usnesení č. 1017).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 2. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 3. 2012.

Témata EUROVOC: kmenová buňkalékařstvíobchod s orgányprávo na fyzickou integritutransplantace orgánů