Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 271
(256 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Leoš Heger.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 460
Novela z. o ochraně veřejného zdraví

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 460/0 dne 31. 8. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 9. 2011 (usnesení č. 163). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Úlehla a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 700).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 460/2, který byl rozeslán 9. 12. 2011 v 13:23.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 243, usnesení č. 950).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.1.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.2.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.1.2012.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Dernerová, který přijal k tomuto tisku dne 18.1.2012 usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 271/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 26.1.2012.

Svým usnesením č. 498, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Svým usnesením č. 499 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 30.1.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 115/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 1. 2012 poslancům jako tisk 460/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 1. 2012 poslancům jako tisk 460/4.
  Návrh zákona vráceném Senátem projednáván 7. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Sněmovna projednávání přerušila (usnesení č. 1023).
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 50, usnesení č. 1065).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 3. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 3. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 3. 2012.

Témata EUROVOC: veřejná hygienazdravotnická službazdravotnické zařízenízdravotní péčezdraví veřejnosti