Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 273
(243 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Michal Doktor.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 6. 2011. Vláda zaslala stanovisko 21. 7. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 7. 2011 jako tisk 401/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 401
Novela z. o úpravě vlastnických vztahů k půdě

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 401/0 dne 24. 6. 2011. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0401.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 9. 8. 2011. Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Lobkowicz a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 10. 2011 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 801).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 11. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 401/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 401/3, který byl rozeslán 9. 12. 2011 v 10:22.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 271, usnesení č. 963).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.1.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.2.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.1.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 24.1.2012 usnesení č. 200, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 273/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 25.1.2012.

Svým usnesením č. 487, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 27.1.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 75/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 1. 2012 poslancům jako tisk 401/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 1. 2012 poslancům jako tisk 401/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 7. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 115, usnesení č. 1019).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 2. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 3. 2012.

Témata EUROVOC: odškodněnípřevod vlastnictvírodinné hospodařenízemědělská nemovitostzemědělská půda