Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 275
(589 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaný v Praze dne 8. prosince 2011
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.1.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 24.3.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.1.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Adolf Jílek, který přijal k tomuto tisku dne 6.3.2012 usnesení č. 222, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 275/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 26.4.2012.

Svým usnesením č. 596, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.