Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 276
(581 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 8. prosince 2011
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.1.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 24.3.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.1.2012.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Milan Pešák, který přijal k tomuto tisku dne 7.2.2012 usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 276/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 26.4.2012.

Svým usnesením č. 600, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.