Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 277
(1310 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti, podepsaná dne 8. prosince 2011 v Praze
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Kubice.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.1.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 24.3.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.1.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 7.2.2012 usnesení č. 163, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 277/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 11.4.2012.

Svým usnesením č. 569, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.