Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 282
(1436 kB)
Petice proti nespravedlivé důchodové reformě a za odchod vlády Petra Nečase
Náhled podkladového materiálu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.1.2012.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Marcel Chládek, který přijal k tomuto tisku dne 28.2.2012 usnesení č. 172, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 282/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 29.2.2012.

Svým usnesením č. 527, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.