Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 285
(216 kB)
Návrh zákona o zásluhách Václava Havla
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Petr Nečas.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 560
Vládní návrh zákona o zásluhách Václava Havla

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 560/0 dne 27. 12. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 1. 2012 (usnesení č. 210). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 982).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 39, usnesení č. 982).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.2.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.3.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.2.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 8.2.2012 usnesení č. 167, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 285/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 29.2.2012.

Svým usnesením č. 521, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 94/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 3. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 3. 2012.

Témata EUROVOC: hlava státuvyznamenání