Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 288
(5754 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 13.2.2012.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 597.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 23.4.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.2.2012.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Petr Gawlas, který přijal k tomuto tisku dne 28.3.2012 usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 288/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 26.4.2012.

Svým usnesením č. 603, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: jedovatá látkaochrana životního prostředízdravotní politika