Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 291
(407 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Petr Bendl.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 470
Novela z. o rostlinolékařské péči - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 470/0 dne 9. 9. 2011.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 9. 2011. Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 21)

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 791).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 11. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 470/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 12. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 470/2 (pozměňovací návrhy).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 12. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 470/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 470/4, který byl rozeslán 1. 2. 2012 v 10:22.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2012 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 154, usnesení č. 1030).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.2.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.3.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.2.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 13.3.2012 usnesení č. 226, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 291/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 14.3.2012.

Svým usnesením č. 547, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 20.3.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 199/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 2012 poslancům jako tisk 470/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 2012 poslancům jako tisk 470/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 2. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 29, usnesení č. 1111).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 6. 2012.

Témata EUROVOC: ochrana rostlinochrana zdraví rostlinpřibližování legislativypřípravky ochrany rostlinrostlinolékařská legislativaživnost