Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 293
(341 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Pavel Dobeš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 528
Novela z. o pozemních komunikacích - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 528/0 dne 8. 11. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 11. 2011 (usnesení č. 193). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bureš a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 911).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 528/3, který byl rozeslán 2. 2. 2012 v 12:32.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2012 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 148, usnesení č. 1028).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.2.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.3.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.2.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 13.3.2012 usnesení č. 229, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 293/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 14.3.2012.

Svým usnesením č. 545, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 196/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 2012 poslancům jako tisk 528/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 2012 poslancům jako tisk 528/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 67, usnesení č. 1141).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 6. 2012.

Témata EUROVOC: bezpečnost dopravydálnicepropagacesilniční dopravasilniční poplateksilniční síť