Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 298
(286 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Petr Nečas.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 474
Novela z. o veřejných sbírkách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 474/0 dne 12. 9. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 9. 2011 (usnesení č. 168). Určil zpravodaje: Bc. Jaroslava Schejbalová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 787).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 11. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 474/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 474/2, který byl rozeslán 1. 2. 2012 v 13:12.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2012 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 170, usnesení č. 1035).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.2.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.3.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.2.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 13.3.2012 usnesení č. 227, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 298/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 14.3.2012.

Svým usnesením č. 542, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 120/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 3. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 3. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 4. 2012.

Témata EUROVOC: dobročinná organizacedobročinná prácefinanční sbírkahumanitární pomocnezisková organizacepéče o postižené osobysociální pomocspolečenská činnostspolečenský život