Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 300
(241 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 143.

Navrhovatelem je zástupce Senátu Tomáš Grulich.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 8. 2011. Vláda zaslala stanovisko 15. 9. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 9. 2011 jako tisk 447/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 447
Novela z., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 447/0 dne 12. 8. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0447.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 9. 2011 (usnesení č. 168). Určil zpravodaje: JUDr. Vít Bárta a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 13. 12. 2011 na 32. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 13. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 913).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 1. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 447/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 447/3, který byl rozeslán 3. 2. 2012 v 10:52.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2012 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 173, usnesení č. 1036).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.2.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.3.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.2.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 13.3.2012 usnesení č. 230, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 300/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 15.3.2012.

Svým usnesením č. 562, v hlasování č. 60 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 121/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 3. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 3. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 4. 2012.

Témata EUROVOC: Ukrajinanemovitý majeteknáhrada škodyodškodněníČeskoslovensko