Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 303
(440 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Marcel Chládek.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.2.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 30.4.2012.

Senát přikázal senátní tisk dne 29.2.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 27.3.2012 usnesení č. 239.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2012 usnesení č. 256, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 303/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 29.2.2012.

Svým usnesením č. 536, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 24.5.2012.

Svým usnesením č. 617, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 6. 2012. Vláda zaslala stanovisko 28. 6. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 6. 2012 jako tisk 699/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 699
Novela z. o dani z přidané hodnoty

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 699/0 dne 5. 6. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0699S.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Pavel Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 152, usnesení č. 1497).

Témata EUROVOC: daňdaň z přidané hodnotysazba DPHvybírání daní