Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 305
(373 kB)
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2011
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je místopředseda vlády Karolína Peake.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 28.2.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.3.2012.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Luděk Sefzig, který přijal k tomuto tisku dne 25.4.2012 usnesení č. 261, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 305/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 26.4.2012.

Svým usnesením č. 601, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.