Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 307
(1698 kB)
Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2011
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Miloslav Kala.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.2.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.3.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 27.3.2012 usnesení č. 238, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 307/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 26.4.2012.

Svým usnesením č. 608, v hlasování č. 45 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.