Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 309
(20549 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o letecké dopravě
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Pavel Dobeš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.3.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 14.5.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.3.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 27.3.2012 usnesení č. 236, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 309/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 14.6.2012.

Svým usnesením č. 655, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.