Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 313
(108 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Lenka Kohoutová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 1. 2012. Vláda zaslala stanovisko 9. 2. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 2. 2012 jako tisk 569/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 569
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdrav. postižením

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 569/0 dne 13. 1. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0569.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 2. 2012 (usnesení č. 229). Určil zpravodaje: Miroslava Strnadlová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 13. 3. 2012 na 36. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1055). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 13. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 25, usnesení č. 1055).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.3.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.4.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.3.2012.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Radek Sušil, který přijal k tomuto tisku dne 10.4.2012 usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 313/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 11.4.2012.

Svým usnesením č. 574, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 141/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 4. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 4. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 4. 2012.

Témata EUROVOC: automobilmotorové vozidlopomůcky pro postižené osobypéče o postižené osobytělesně postižený člověkzdravotně postižený člověkzvláštní dávky