Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 314
(400 kB)
Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Kubice.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 616
N.z.o změně zákonů v souvislosti se zavedením zákl. registrů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 616/0 dne 27. 2. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2012 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Krupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1059).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 36, usnesení č. 1059).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.3.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.4.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.3.2012.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Miloš Vystrčil, který přijal k tomuto tisku dne 28.3.2012 usnesení č. 95, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 314/1.

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 11.4.2012.

Svým usnesením č. 568, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 142/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 4. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 4. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 4. 2012.

Témata EUROVOC: elektronická správa dokumentůevidence obyvatelstvainformační systémosobní údajeseznamveřejná správa