Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 319
(687 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj č. 137 a č. 138 ze dne 30. září 2011
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.3.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 2.6.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.4.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Vítězslav Jonáš, který přijal k tomuto tisku dne 10.5.2012 usnesení č. 261, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 319/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 14.6.2012.

Svým usnesením č. 651, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.