Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 320
(258 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Ivana Řápková.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 7. 2011. Vláda zaslala stanovisko 18. 8. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 8. 2011 jako tisk 431/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 431
Novela z. o přestupcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 431/0 dne 19. 7. 2011. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0431P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 8. 2011 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 777).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 431/5, který byl rozeslán 2. 2. 2012 v 10:43.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2012 na 33. schůzi.Projednávání zákona bylo 8. 2. 2012 na 33. schůzi přerušeno (usnesení č. 1034).
  Projednávání pokračovalo 21. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 103, usnesení č. 1090).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.4.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.5.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.4.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2012 usnesení č. 189, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 320/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 25.4.2012.

Svým usnesením č. 582, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 27.4.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 494/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 4. 2012 poslancům jako tisk 431/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 4. 2012 poslancům jako tisk 431/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 13, usnesení č. 1165).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 6. 2012.
  Prezident zákon nepodepsal a 19. 6. 2012 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 431/8.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 431/9.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Projednávání proběhlo 10. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Projednávání bylo přerušeno (usnesení č. 1227). Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 19. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 279, usnesení č. 1438).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2012.

Témata EUROVOC: disciplinární právosprávní deliktsprávní právosprávní sankceveřejná bezpečnostveřejný pořádek