Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 323
(406 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 535
Novela z. o poštovních službách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 535/0 dne 16. 11. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 11. 2011 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Jan Husák a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 894).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 535/4, který byl rozeslán 16. 3. 2012 v 14:46.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 121, usnesení č. 1092).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.4.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.5.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.4.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2012 usnesení č. 251, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 323/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 25.4.2012.

Svým usnesením č. 579, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 27.4.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 4. 2012 poslancům jako tisk 535/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 4. 2012 poslancům jako tisk 535/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 16, usnesení č. 1166).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 6. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 6. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 6. 2012.

Témata EUROVOC: poštovní sazbapoštovní službaspojezávazková odpovědnost