Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 324
(245 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců František Dědič.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 9. 2011. Vláda zaslala stanovisko 5. 10. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 10. 2011 jako tisk 479/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 479
Novela z. o přechodu věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 479/0 dne 9. 9. 2011. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0479.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 10. 2011 (usnesení č. 176). Určil zpravodaje: Ing. Lenka Andrýsová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 897).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 479/3, který byl rozeslán 13. 3. 2012 v 17:51.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 136, usnesení č. 1097).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.4.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.5.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.4.2012.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Pavel Eybert, který přijal k tomuto tisku dne 18.4.2012 usnesení č. 107, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 324/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 26.4.2012.

Svým usnesením č. 606, v hlasování č. 41 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 173/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 5. 2012.

Témata EUROVOC: nabytí vlastnictvínemovitý majetekpřevod vlastnictvípůda ve vlastnictví státusamosprávná obecveřejné vlastnictvíveřejný majetek