Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 326
(229 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jeroným Tejc.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 10. 2011. Vláda zaslala stanovisko 24. 11. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 11. 2011 jako tisk 521/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 521
Novela z. - občanský zákoník

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 521/0 dne 27. 10. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0521P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 11. 2011 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: JUDr. Pavel Staněk a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 12. 2011 na 32. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 9. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 895).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 1. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 521/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 521/3, který byl rozeslán 13. 3. 2012 v 16:26.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 140, usnesení č. 1099).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.4.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.5.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.4.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2012 usnesení č. 191, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 326/1.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 25.4.2012.

Svým usnesením č. 586, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 170/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 5. 2012.

Témata EUROVOC: obchodní smlouvaobčanský zákoníkochrana spotřebitele