Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 332
(1472 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2011
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Miloslav Vaňek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.4.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.4.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 10.5.2012 usnesení č. 264, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 332/1.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 19.7.2012.

Svým usnesením č. 699, v hlasování č. 61 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.