Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 333
(302 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jiří Oberfalzer, senátor Přemysl Sobotka, senátor Richard Svoboda, senátor Alexandr Vondra, senátor Karel Šebek, senátor Tomáš Töpfer.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.4.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 25.6.2012.

Senát přikázal senátní tisk dne 26.4.2012.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Bratský, který přijal k tomuto tisku dne 12.6.2012 usnesení č. 236, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 333/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 26.4.2012.

Svým usnesením č. 609, v hlasování č. 46 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát nepřijal k tisku usnesení.