Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 335
(8886 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsané v Praze dne 23. května 1997, a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsaná v Praze dne 23. května 1997
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Pavel Dobeš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.4.2012.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 663.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 25.6.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.4.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Veronika Vrecionová, který přijal k tomuto tisku dne 10.5.2012 usnesení č. 263, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 335/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 18.7.2012.

Svým usnesením č. 677, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Vietnamletecká dopravamezinárodní dohodaČeská republika