Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 336
(866 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací "Protokol mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní podepsané dne 8. června 2006 v Praze", který byl podepsán ve Vídni dne 9. března 2012
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 16.4.2012.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 664.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 25.6.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.4.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 10.5.2012 usnesení č. 260, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 336/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 25.10.2012.

Svým usnesením č. 759, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Rakouskodaňová úmluvadvojí zdaněníČeská republika