Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 337
(314 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Tomáše Grulicha, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jiří Oberfalzer, senátor Tomáš Grulich.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.4.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 25.6.2012.

Senát přikázal senátní tisk dne 26.4.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Veronika Vrecionová, který přijal k tomuto tisku dne 6.6.2012 usnesení č. 279, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 337/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 26.4.2012.

Svým usnesením č. 610, v hlasování č. 47 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 18.7.2012.

Svým usnesením č. 685, v hlasování č. 39 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 8. 2012. Vláda zaslala stanovisko 30. 8. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 8. 2012 jako tisk 759/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 759
Novela z. o silničním provozu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 759/0 dne 30. 7. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0759.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 9. 2012 (usnesení č. 291). Určil zpravodaje: Ing. Václav Baštýř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 10. 2012 na 47. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1334).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 1. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 759/2 (pozměňovací návrhy) (revokováno).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 1. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 759/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 759/4, který byl rozeslán 6. 2. 2013 v 20:08.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 248, usnesení č. 1540).

Navazující senátní tisk č. 50.

Témata EUROVOC: dopravní licenceosobní dopravarozdělení podle věkusilniční dopravařidičský průkaz