Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 338
(1537 kB)
Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2011
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.4.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.5.2012.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Hana Doupovcová, který přijal k tomuto tisku dne 12.6.2012 usnesení č. 232, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 338/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 13.6.2012.

Svým usnesením č. 632, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.