Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 339
(883 kB)
Konvergenční program České republiky
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Petr Nečas.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 26.4.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.5.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který nepřijal k tomuto tisku dne 6.6.2012 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 9, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 339/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 13.6.2012.

Svým usnesením č. 636, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.