Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 341
(5087 kB)
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Pavel Dvořák.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.4.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.5.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 6.6.2012 usnesení č. 280, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 341/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 16.8.2012.

Svým usnesením č. 725, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.