Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 342
(316 kB)
Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Kubice.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 619
Vl. n. z., kterým se mění volební zákony - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 619/0 dne 29. 2. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2012 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1061).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 619/2, který byl rozeslán 26. 3. 2012 v 10:38.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 71, usnesení č. 1142).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.5.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.6.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.5.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 15.5.2012 usnesení č. 203, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 342/1.

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 24.5.2012.

Svým usnesením č. 613, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 28.5.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 222/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 5. 2012 poslancům jako tisk 619/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 5. 2012 poslancům jako tisk 619/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 228, usnesení č. 1218).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 6. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 6. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 2012.

Témata EUROVOC: evidence obyvatelstvamístní volbyorganizace volebparlamentní volbyvolbyzápis do volebního seznamu