Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 344
(917 kB)
Petice "Za zachování dětského a gynekologicko-porodnického oddělení v Žatecké nemocnici"
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Petr Antoni, Erich Knoblauch, Jaroslav Todt.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.5.2012.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Marcel Chládek, který přijal k tomuto tisku dne 12.6.2012 usnesení č. 229, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 344/1.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 14.6.2012.

Svým usnesením č. 644, v hlasování č. 33 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.