Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 346
(238 kB)
Petice "Za záchranu českého regionálního školství"
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Karel Filip, Petr Halada, Pavel Mládek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 16.5.2012.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Marcel Chládek, který přijal k tomuto tisku dne 12.6.2012 usnesení č. 230, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 346/1.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 19.7.2012.

Svým usnesením č. 687, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.