Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 347
(386 kB)
Návrh senátního návrhu zákona, senátora Vítězslava Jonáše a dalších, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Vítězslav Jonáš, senátor Jan Hajda, senátor Petr Pakosta, senátor Karel Šebek, senátor Miloš Vystrčil.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.5.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 23.7.2012.

Senát přikázal senátní tisk dne 24.5.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 12.7.2012 usnesení č. 293, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 347/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 24.5.2012.

Svým usnesením č. 622, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 20.7.2012.

Svým usnesením č. 708, v hlasování č. 82 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 8. 2012. Vláda zaslala stanovisko 30. 8. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 8. 2012 jako tisk 758/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 758
Novela z. o pojišťovnictví

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 758/0 dne 30. 7. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0758.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 9. 2012 (usnesení č. 291). Určil zpravodaje: Ing. Radim Fiala a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 25. 9. 2012 na 46. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 1307).
  Projednávání pokračovalo 12. 2. 2013 na 51. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 1499).
  Návrh zákona vzat zpět 26. 6. 2013.

Témata EUROVOC: civilní ochranaochrana proti požárupojištění proti škoděpolitika financovánípomoc obětem neštěstíveřejná bezpečnost