Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 349
(248 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 665
Novela z. o ochraně spotřebitele - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 665/0 dne 13. 4. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 18. 4. 2012. Určil zpravodaje: Ing. Jan Bureš a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 32)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 9. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1147).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 9. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 86, usnesení č. 1147).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.5.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 20.6.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.5.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 6.6.2012 usnesení č. 277, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 349/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 14.6.2012.

Svým usnesením č. 652, v hlasování č. 41 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 238/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 6. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 6. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 6. 2012.

Témata EUROVOC: ochrana spotřebiteleoznačení výrobkutextilní vláknotextilní výrobek