Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 350
(304 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 558
Novela z. o účetnictví - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 558/0 dne 20. 12. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 1. 2012 (usnesení č. 210). Určil zpravodaje: Pavel Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 979).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 2. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 558/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 558/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2012 na . schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2012 na . schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 558/3, který byl rozeslán 4. 5. 2012 v 14:23.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 99, usnesení č. 1152).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.5.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 20.6.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.5.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 6.6.2012 usnesení č. 271, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 350/1.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 14.6.2012.

Svým usnesením č. 649, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 239/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 6. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 6. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 6. 2012.

Témata EUROVOC: finanční účetnictvíúčetnictví